Na czym polega ekonometria?

Na pierwszy rzut oka ekonometria jest kojarzona z ekonomiką i nie jest to złe skojarzenie, choć dalekie od stricte pojęcia ekonometrii. Najwięcej wspólnego z ekonometrią ma matematyka i statystyka. Oznacza to, że ekonometria zaliczana jest do nauk ścisłych, matematycznych. Celem działań ekonometrystów jest wypracowanie pewnych modeli przyszłych zdarzeń, które są w stanie wskazać pewne trendy w danej dziedzinie czy to gospodarki, czy to życia społecznego. Ekonometria bazuje na liczbach, czyli danych statystycznych, zbieranych w toku na przykład badań ankietowych. Do dokonania i obliczenia modelu ekonometrycznego mogą nadać się wyniki sprzedaży, czy produkcji, które już nie muszą być w inny sposób opracowywane. Ekonometria niejednokrotnie posiłkuje się danymi, które zostały zebrane w toku różnorodnych analiz. Wymienia się w tym zakresie również analizę statystyczną. Opracowanie statystyczne danych liczbowych i ich uporządkowanie jest pierwszym etapem wykonania modelu ekonometrycznego. Im bardziej reprezentatywne dane zostaną wzięte do badania, tym lepiej i tym bardziej wiarygodny będzie skonstruowany model ekonometryczny. Można będzie go tym bardziej zastosować w praktyce.