Transkrypcje do sądu

Koszty cywilnego postępowania sądowego

Wszczęcie cywilnego postępowania sądowego w sądzie powszechnym zgodnie z art.126 2 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wymaga dokonania wcześniejszej opłaty – bez niej sąd nie podejmie żadnej czynności.

Zgodnie z prawem strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wszelkie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (chodzi o koszty sądowe – nie podlegają zwrotowi sumy wydane na doradztwo prawne uzyskiwane przed rozpoczęciem postępowania). Pisma inicjujące cywilne postępowanie sądowe takie jak pozwy, wnioski podlegają opłacie sądowej, dodatkowo uiszczanej z góry.

Rodzaje opłat sądowych

Opłaty sądowe należy dzielić na opłaty stałe i opłaty tzw. stosunkowe. Opłaty stałe są wymienione w ustawie, opłaty stosunkowe to 5% wartości przedmiotu sporu. Opłata minimalna za postępowanie sądowe to 30 zł a maksymalna to aż 100 tys. złotych.

Zwrot kosztów dla świadków

Zgodnie z art.277 k.p.c. pojawia się również możliwość uwzględnienia zwrotu kosztów stawiennictwa świadków w sądzie, gdyż świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych z dojazdem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku.

Możliwe jest przyznanie świadkowi zaliczki na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu przesłuchania. Świadek jednak może, a nie musi żądać zwrotu poniesionych wydatków, może to zrobić na swój wniosek, gdyż sąd z urzędu nie zarządza nigdy zwrotu kosztów na rzecz świadka.

Zwrot kosztów dla biegłych sądowych

Do kosztów sądowych zalicza się także powoływanie biegłych sądowych oraz pomoc fachowego pełnomocnika powoda lub pozwanego. Biegły zgodnie z art. 288 k.p.c. może zażądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Naturalnie biegły ma możliwość na swój wniosek zażądać zwrotu koniecznych wydatków związanych ze stawiennictwem w sądzie, na zasadach analogicznych do świadka.

Zwrot kosztów dla pełnomocnika

Wynagrodzenie pełnomocnika z kolei niekiedy porównuje się do stawek wynagrodzenia jakie pobiera pełnomocnik z urzędu. Dla przypomnienia zgodnie z prawem strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wszelkie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

Related Post

Zwrot podatku z holandii Legalna praca szansą na zwrot podatku z Holandii Wiele państw, nie tylko na terenie Unii Europejskiej, ale we wszystkich regionach świata walczy jak może z szarą strefą. Tak jest również w Holandii. Królestwo Niderlandów to państwo, gdzie osoby pode...
Zdarzenia ubezpieczeniowe Każdy z nas z pewnością może podać kilka przykładów zdarzeń z życia, gdzie ubezpieczenie było pomocne. Przykładów wypadków samochodowych nie trzeba przytaczać, bo każdy z nas niejednokrotnie mijał taki wypadek na drodze. Ubezpieczenie OC nie zawsze w...
Prezenty dla firm Prezent noworoczny dla zaprzyjaźnionej firmy Okres świąt Bożego Narodzenia jak i Nowego Roku jest czasem nie tylko radości i zadumy, ale również czasem gorączkowym zakupów i zastanawiania się nad tym, co możemy podarować w tym okresie innym. Prezen...
Zwrot podatku z niemiec Instrukcja wypełniania wniosku o podatek z Niemiec W wielu przypadkach biura podatków zagranicznych cedują  na swoich klientów konieczność wypełnienia skomplikowanych wniosków, w których trzeba podać wiele skomplikowanych informacji. Potwierdzenie n...
Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty? Lokaty bankowe to obecnie najpopularniejsze produkty, które umożliwiają bezpieczne oszczędzanie pieniędzy. Wielu Polaków decyduje się na zakładanie tych depozytów, często nie zdając sobie sprawy z wielu cech poszczególnych propozycji. Wbrew pozorom a...
Rodzaje kont bankowych Na rynku usług finansowych istnieje wiele rodzajów kont bankowych. W zależności od potrzeb klientów, oferowane są różne konta bankowe. Jedne przeznaczone są dla osób młodych i niepełnoletnich, inne dla przedsiębiorstw a jeszcze inne dla osób wyjeżdża...