Transkrypcje do sądu

Koszty cywilnego postępowania sądowego

Wszczęcie cywilnego postępowania sądowego w sądzie powszechnym zgodnie z art.126 2 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wymaga dokonania wcześniejszej opłaty – bez niej sąd nie podejmie żadnej czynności.

Zgodnie z prawem strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wszelkie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (chodzi o koszty sądowe – nie podlegają zwrotowi sumy wydane na doradztwo prawne uzyskiwane przed rozpoczęciem postępowania). Pisma inicjujące cywilne postępowanie sądowe takie jak pozwy, wnioski podlegają opłacie sądowej, dodatkowo uiszczanej z góry.

Rodzaje opłat sądowych

Opłaty sądowe należy dzielić na opłaty stałe i opłaty tzw. stosunkowe. Opłaty stałe są wymienione w ustawie, opłaty stosunkowe to 5% wartości przedmiotu sporu. Opłata minimalna za postępowanie sądowe to 30 zł a maksymalna to aż 100 tys. złotych.

Zwrot kosztów dla świadków

Zgodnie z art.277 k.p.c. pojawia się również możliwość uwzględnienia zwrotu kosztów stawiennictwa świadków w sądzie, gdyż świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych z dojazdem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku.

Możliwe jest przyznanie świadkowi zaliczki na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu przesłuchania. Świadek jednak może, a nie musi żądać zwrotu poniesionych wydatków, może to zrobić na swój wniosek, gdyż sąd z urzędu nie zarządza nigdy zwrotu kosztów na rzecz świadka.

Zwrot kosztów dla biegłych sądowych

Do kosztów sądowych zalicza się także powoływanie biegłych sądowych oraz pomoc fachowego pełnomocnika powoda lub pozwanego. Biegły zgodnie z art. 288 k.p.c. może zażądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Naturalnie biegły ma możliwość na swój wniosek zażądać zwrotu koniecznych wydatków związanych ze stawiennictwem w sądzie, na zasadach analogicznych do świadka.

Zwrot kosztów dla pełnomocnika

Wynagrodzenie pełnomocnika z kolei niekiedy porównuje się do stawek wynagrodzenia jakie pobiera pełnomocnik z urzędu. Dla przypomnienia zgodnie z prawem strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wszelkie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

Related Post

Jakie możliwości daje kredyt gotówkowy? Kredyt gotówkowy to jeden z najstarszych i najbardziej znanych produktów bankowych. Niestety, zalicza się on do segmentu najdroższych kredytów. Kredyt gotówkowy jest udzielany zazwyczaj na niewielkie kwoty i krótki okres kredytowania. Najczęściej kor...
Niezależność kontra zyski Od długiego czasu obserwowany jest na rodzimym rynku wzrost aktywności. Powstaje coraz to więcej firm. Coraz większa ilość usługodawców otwiera swoje punkty w różnych miastach, niesłychanie popularne stają się też różnego rodzaju sieci handlowe i usł...
Rodzaje kont bankowych Na rynku usług finansowych istnieje wiele rodzajów kont bankowych. W zależności od potrzeb klientów, oferowane są różne konta bankowe. Jedne przeznaczone są dla osób młodych i niepełnoletnich, inne dla przedsiębiorstw a jeszcze inne dla osób wyjeżdża...
Ubezpieczenia i odszkodowania Szybka brawurowa jazda, dziurawe jezdnie, brak rozsądku kierujących oraz możliwość osiągania coraz większych prędkości doprowadzają do tragicznych wypadków na drogach. Często trudno jest ocenić, po której stronie leży wina, gdyż bywa tak, że w wyniku...
Leasing samochodu – na czym polega? Do niedawna tylko firmy mogły pozwolić sobie na leasing samochodu. Klienci indywidualni mieli do wyboru tylko dwie opcje – albo uzbierać potrzebną do zakupu ilość gotówki, albo też udać się do banku po kredyt samochodowy. Na szczęście weszły już w zy...
Pisanie prac ogłoszenia Jak poprawnie napisać list motywacyjny i CV po angielsku? Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, jak wygląda w dzisiejszych czasach sytuacja na naszym rodzimym rynku pracy. Ujmując w telegraficznym skrócie – jest tragiczna. Mówiąc nieco bardziej opisowo...