Ubezpieczenia i odszkodowania

Szybka brawurowa jazda, dziurawe jezdnie, brak rozsądku kierujących oraz możliwość osiągania coraz większych prędkości doprowadzają do tragicznych wypadków na drogach. Często trudno jest ocenić, po której stronie leży wina, gdyż bywa tak, że w wyniku takiego wypadku są ofiary śmiertelne lub ciężko ranne, które nie mogą odtworzyć całego zdarzenia na drodze. W takich sytuacjach niebagatelną rolę stanowią ubezpieczenia komunikacyjne, ale musi być również ustalona wina. Czasami policja korzysta z pomocy świadków zdarzenia, a jeśli ich nie ma skazana jest na własne analizy i symulację wypadku. Poważny w skutkach wypadek, czyli pojazdy obydwu stron są mocno zniszczone, a co gorsza obydwie strony są poważnie ranne, to w takiej sytuacji osobie powodującej wypadek konieczne okażą się obydwa ubezpieczenia komunikacyjne (np. Warta), gdyż z powodu winy, zarówno odszkodowanie na swoje ewentualne leczenie, czy naprawę samochodu zostanie wypłacone z ubezpieczenia autocasco. Inaczej przekładają się ubezpieczenia w przypadku poszkodowanego. Posiadanie przez niego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapewni mu w takiej sytuacji zwrot kosztów naprawy jego samochodu. Jeśli będzie wymagał długotrwałego leczenia, związanego z powrotem do zdrowia, to także możliwe jest odszkodowanie, które firma ubezpieczeniowa gwarantuje w takich przypadkach. Powrót do całkowitego zdrowia po takim wypadku czasami nie jest możliwy tylko po długim, specjalistycznym leczeniu. Bywa tak, że wymagana jest dodatkowo rehabilitacja, na którą potrzebne są fundusze i tutaj przysłużą się ubezpieczenia komunikacyjne Warta, dzięki którym osoba pokrzywdzona będzie mogła wrócić do zdrowia.