Zatrudnienie zewnętrzne

Zasady zatrudnienia osób niepełnoletnich

Zgodnie z Kodeksem Pracyzatrudnienie osoby niepełnoletniej, która nie posiada kwalifikacji zawodowych, może nastąpić tylko na zasadzie przyuczenia małoletniego do zawodu.

Umowa z osobą niepełnoletnią musi być zawarta na piśmie i powinna określać w szczególności rodzaj przygotowania zawodowego, czas i miejsce odbywania przygotowania praktycznego, sposób dokształcania teoretycznego oraz wysokość wynagrodzenia. Zatrudnienie osoby niepełnoletniej może odbywać się na podstawie zwykłej umowy o pracę.

Przyuczanie do zawodu

Młodociany może być przyuczany przez samego pracodawcę, osobę u niego zatrudnioną lub osobę, która w jego imieniu prowadzi zakład pracy. Takie przyuczanie trwać może od 3 do 6 miesięcy, okres ten jest ustalany przez pracodawcę, a na końcu wykonywanej pracy przewidziany jest egzamin sprawdzający.

Podmiotem, który jest uznany za zdolny i uprawniony do egzaminowania młodocianego pracownika, jest komisja egzaminacyjna izby rzemieślniczej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu zawodowego izba rzemieślnicza (bądź też sam pracodawca) wydaje młodemu pracownikowi zaświadczenie będące potwierdzeniem zdobycia umiejętności niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Wynagrodzenie pracującego młodocianego

Młodocianemu pracującemu w ramach przyuczenia do wykonywania określonego zawodu przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Nie są to duże pieniądze, jednak po 3 miesiącach wraz z praktyką małoletni nabywa prawo do otrzymania normalnej stawki przysługującej za wykonywanie określonych czynności.

Na koniec należy przypomnieć, iż młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie jest jeszcze pełnoletnia. Zgodnie z przepisami prawa pracy wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum oraz którzy przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Related Post

Bezpieczeństwo i higiena pracy Zgrany zespół pracowników Każde, nawet ogromne i bardzo dochodowe zakłady, firmy i przedsiębiorstwa na świecie mogły się rozwijać i osiągnąć taką pozycję tylko dzięki stosownie dobranej grupie zatrudnionych pracowników i konkretnej kadrze zarządzają...
Ubezpieczenie i kupno auta Gdy dokonujemy zakupu pojazdu osobowego używanego należy przestrzegać określonej procedury, która zapewni, że wszystko przeprowadzimy zgodnie z prawem i oszczędzimy sobie sporo czasu. Oczywiście podstawową sprawą jest przed podpisanie umowy kupna-spr...
Lokata online E-lokata – błyskawiczna i warta polecenia E-lokata, czyli lokata zakładana przez Internet to opcja, którą interesuje się bardzo wielu klientów. W każdym przypadku mają rację – środki, które posiadają o wiele lepiej wpłacić na lokatę i czerpać choć n...
Inwestowanie w opcje binarne Inwestowanie na giełdzie – jak zacząć? Ciągłe zmiany gospodarcze, globalny kryzys i inne czynniki spowodowały, iż sytuacja na rynku pracy jest niezadowalająca. Wielu ludzi boryka się z problemem braku pracy, a co za tym idzie brakiem stałego dochodu...
Kredyt gotówkowy na każdy cel Zepsuta pralka, imieniny matki, awaria samochodu czy inny niespodziewany wydatek może każdego wyprowadzić z równowagi, zwłaszcza kilka dni przed wypłatą. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na nieprzewidziane wydatki możesz udać się do znajomych lub do bank...
Stylowy magazyn Magazyn – rzecz ważna Czym jest magazyn? W teorii magazyn to pomieszczenie, w którym przetrzymywane są towary, sprzęt lub np. części maszyn. Właśnie, pomieszczenie. Brzmi to bardzo sucho, prawda? Tak jakby były to cztery ściany i nic więcej. Prawda ...