Zdarzenia ubezpieczeniowe

Każdy z nas z pewnością może podać kilka przykładów zdarzeń z życia, gdzie ubezpieczenie było pomocne. Przykładów wypadków samochodowych nie trzeba przytaczać, bo każdy z nas niejednokrotnie mijał taki wypadek na drodze.
Ubezpieczenie OC nie zawsze w pełni pokryje nasze koszty, jeśli chodzi o koszty leczenia, dlatego warto również samemu pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu NNW.
Niejednokrotnie mamy również do czynienia z sytuacjami, gdzie możemy ubiegać się o odszkodowanie z tytułu utraty zdrowia. Szczególnie zimą, kiedy nie brakuje śliskich chodników łatwo o złamanie ręki czy nogi. Na pewno ktoś z naszych znajomych miał taki przypadek. Odszkodowanie jest wtedy relatywne do poniesionych strat. Komisja lekarska ocenia jaki procent kwoty ubezpieczenia będzie wypłacony.
W ubezpieczeniach na życie często jest tak, że jeśli uzbiera się uszczerbek na zdrowiu wyższy niż kilkanaście procent zostaje wypłacona dodatkowa kwota a nawet renta, zależna od wysokości płaconej składki.
Często zdarza się także śmierć osoby, która jest żywicielem rodziny. Powstaje wtedy trudna sytuacja w rodzinie. Dlatego warto pomyśleć o zapewnieniu jako takiego bytu swojej rodzinie na wypadek gdyby nas zabrakło. Takie odszkodowanie pozwoli związać koniec z końcem i da czas na znalezienie pracy, co zwłaszcza w województwie lubelskim nie jest proste. Dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu w Lublinie.